Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Slet Čarodějnic


30. dubna 2016 od 17.00 hodin,
centrální park Dubina Pardubice

Jako každý rok proběhne poslední dubnový den na prostranství centrálního parku Dubina Slet čarodějnic. Začíná v 17.00 hodin tradičním průvodem masek, který vyjde v 17.15 od KD Dubina. Nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale pro všechny děti i rodiče je připraven program, ve kterém nebude chybět čarodějnická diskotéka, soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje, mnoho soutěží o zajímavé ceny, taneční vystoupení, ohňová a žonglérská show, trampolína pro děti a mnohé další.
„Filipojakubskou noc“ zahájí v 19.30 zapálením ohně starosta ÚMO Pardubice III pan Mgr. Vítězslav Štěpánek. K opékání vuřtů, občerstvení, k tanci a zpívání bude hrát country kapela. Akci pořádá Městský obvod Pardubice III ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice.