Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Program PARDUBICKÉ VÁNOCE
více informací

Centrum pro otevřenou kulturu vypisuje VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
více informací

Infocentrum bude na konci roku dočasně uzavřeno
více informací

Turistické informační centrum vypisuje VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Naše činnost

Charakteristika Kulturního centra
 
Kulturní centrum Pardubice je příspěvkovou organizací. Jejím zřizovatelem je statutární město Pardubice.
 
Základním posláním Kulturního centra Pardubice je podpora rozvoje kultury, podpora kulturních a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, podpora tvůrčích aktivit a vzdělanosti dětí a mládeže a v rámci produkce kulturních a společenských akcí i podpora rozvoje cestovního ruchu v Pardubicích.
 
Kulturní centrum Pardubice realizuje své aktivity v prostorách Kulturního domu na Dubině, Kulturního domu Hronovická, v Divadle 29 a ve výstavním prostoru Mázhaus. Mimo to je pořadatelem mnoha „open“ akcí a festivalů pro děti i dospělé.

Výroční zpráva za rok 2013 zde: 1. část, 2. část

Výroční zpráva za rok 2014 zde

Výroční zpráva za rok 2015 zde

Výroční zpráva za rok 2016 zde

Kulturní dům Dubina je prostorem pro
- využití volného času dětí a mládeže
- realizaci tvůrčích aktivit dětí, mládeže i dospělých
- středisko podpory amatérské kultury
- středisko vzdělávacích aktivit
- prostor rodičovského centra Pardubínek, ceník zde
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových kulturních akcí v pardubickém regionu
- vytváření prostoru pro komunikaci jednotlivých subjektů působících v kulturním světě
- setkávání a navazování kulturních kontaktů
- produkci festivalů, slavností a nejrůznějších kulturních akcí

Kulturní dům Hronovická je prostorem pro
- pořádání kulturních a společenských akcí
- pořádání akcí pro děti, MŠ, ZŠ a SŠ
- nekomerční akce ostatních neziskových organizací
- festivaly, dílny apod.
- akce pro rodiny s dětmi

Divadlo 29 je prostorem pro
- podporu multižánrové kultury
- uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry
- projevy současného živého umění
- produkční podporu a spolupráci na vzniku nových uměleckých děl
- vytváření prostoru pro komunikaci
- setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj
- podporu nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit
- pořádání kulturních akcí a festivalů celorepublikového i mezinárodního významu (Jeden svět, Týden pro duševní zdraví apod.)

Výstavní prostor Mázhaus je prostorem pro
- výstavní a komunikační prostor
- prostor pro organizace a pořádání výstav
- komunikační prostor pro neziskové organizace v regionu
- prostor pro vzdělávací akce pro mateřské, základní a střední školy
- www.mazhaus.eu

Galerie města Pardubic je prostorem pro
- prezentaci autorských výstavních projektů všech uměleckých oborů (malba, socha, kresba, grafika, fotografie, audioinstalace, architektonické návrhy, nová média, experimentální tvorba), je prostorem typu Kunsthalle
- zprostředkování aktuálních proudů v současném českém i světovém výtvarném umění
- edukativní a animační programy pro školní děti a středoškolskou mládež
- relaxační a zážitkový prostor s doprovodnými volnočasovými programy pro individuální návštěvníky i organizované skupiny, např. seniorské

Zelená brána jako kronika města
- svými expozicemi připomíná historii Pardubic
- vzdělávací a výukové komentované prohlídky pro školy i veřejnost
- specifické akce v rámci významných kulturních akcí města

EUROPE DIRECT Pardubice
- nabízí snadný a bezplatný přístup k informacím o Evropské unii
- informační servis, poradenství, pořádání akcí, besed a přednášek
- www.europe-direct.cz/info-centra/detail/12-pardubice