Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Galerie města Pardubic

gmpardubice.cz

Manažerka galerie: Mgr. Ivana Panochová Ph.D.
GSM: +420 777 820 267 / Email: panochova@gmpardubice.cz

Otevření Galerie

Činnost Galerie města Pardubic je zaměřena na oživení historického prostoru pardubického Příhrádku. Její obsah a formu určují tři dramaturgické linie: výtvarná, edukační a kulturní. Program jednotlivých linií se vzájemně podporuje, doplňuje nebo existuje nezávisle na ostatních. 

Galerie města Pardubic je výstavní instituce výtvarného umění, která je plně orientovaná na program, tj. netvoří vlastní sbírky.
 

Cíle výtvarné dramaturgické linie:

1.    Zvýšení prestiže a návštěvnosti města – výstavní činnost galerie představuje pardubické veřejnosti tvorbu předních výtvarných umělců a uměleckých proudů 20. a 21. století ve spektru od domácí tvorby (umělců působících v regionu města) k tvůrcům zahraničním.

2.    Konfrontace importu s místními umělci – galerie představuje současné české výtvarné umění v mezinárodním kontextu. Svou činností poskytuje prostor pro srovnání místní a zahraniční umělecké scény různých uměleckých směrů a oborů od klasické malby a sochy k designu, fotografii, architektuře a novým médiím vůbec.

3.    Podpora patriotismu – galerie svou činností buduje a kultivuje prostor pro zamyšlení a inspiraci, propaguje a zvyšuje prestiž města Pardubic.


Cíle edukační dramaturgické linie

Galerie svou činností zpřístupňuje a interpretuje výtvarné umění s využitím poznatků oborů dějin umění, estetiky, galerijní pedagogiky, informatiky a dalších vědních oborů. Tohoto cíle dosahuje prostřednictvím komentovaných prohlídek, scénických prohlídek, cyklických či jednorázových kurzů pro veřejnost, přednášek a seminářů, jednodenních či vícedenních dílen pro širokou veřejnost (děti, studenti a dospělí, senioři, rodina), pořadů pro návštěvníky se speciálními potřebami, interkulturních projektů a zážitkových pořadů, pořadů na zakázku pro neziskové organizace                           a společnosti, komunitních programů, přesahových projektů apod.
 

Edukační programy jsou cíleny k:

1.    Koncepci vzdělávacích programů pro školy a zájmové skupiny

2.    Tvorbě volno-časových a poznávacích programů pro individuálně přicházející návštěvníky

 

Cíle kulturní dramaturgické linie

Pořádáním kulturních programů (koncertů, divadelních představení, apod.) docílit oživení historické části města Pardubic – Příhrádku. Kulturní programy mohou podporovat a doplňovat aktuálně probíhající výstavu nebo existovat zcela samostatně

 

web Galerie města Pardubic