Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

7. 11. 2017

20:00

50,- Kč

EPOS 257

přednáška / Offcity architekti / architektonické intervence

Divadlo 29

V průběhu letošního roku představujeme v rámci cyklu přednášek Offcity architekti zajímavé projekty a autory intervecí do veřejného prostoru, kteří se jejich prostřednictvím snaží klást otázky a reagovat na aktuální témata spjatá s veřejným prostorem. Naším listopadovým hostem bude umělec, jedna z nejvýraznějších osobností českého street artu, Epos 257.

Epos 257 je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ve svých projektech nejčastěji pracuje s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Ač začínal u graffiti, jeho intervence do veřejného prostoru začaly brzy nabývat daleko konceptuálnějších rozměrů. Střílí paintballovou puškou na billboardy, vyřezává z nich tváře politiků, které pak vystavuje a prodává. Oplocuje, vyměňuje a sbírá dopravní značky. Nechává se fascinovat městkou krajinou, zkoumá veřejný prostor, jeho obecné využití a hranici veřejného a neveřejného; vytváří dialog s městem jako médiem.