Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Program PARDUBICKÉ VÁNOCE
více informací

Centrum pro otevřenou kulturu vypisuje VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
více informací

Infocentrum bude na konci roku dočasně uzavřeno
více informací

Turistické informační centrum vypisuje VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

7. 11. 2017

20:00

50,- Kč

EPOS 257

přednáška / Offcity architekti / architektonické intervence

Divadlo 29

V průběhu letošního roku představujeme v rámci cyklu přednášek Offcity architekti zajímavé projekty a autory intervecí do veřejného prostoru, kteří se jejich prostřednictvím snaží klást otázky a reagovat na aktuální témata spjatá s veřejným prostorem. Naším listopadovým hostem bude umělec, jedna z nejvýraznějších osobností českého street artu, Epos 257.

Epos 257 je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, ve svých projektech nejčastěji pracuje s urbanistickým prostředím a ikonografií města. Ač začínal u graffiti, jeho intervence do veřejného prostoru začaly brzy nabývat daleko konceptuálnějších rozměrů. Střílí paintballovou puškou na billboardy, vyřezává z nich tváře politiků, které pak vystavuje a prodává. Oplocuje, vyměňuje a sbírá dopravní značky. Nechává se fascinovat městkou krajinou, zkoumá veřejný prostor, jeho obecné využití a hranici veřejného a neveřejného; vytváří dialog s městem jako médiem.