Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

8. 11. 2017

18:00

zdarma

Metody tvůrčího psaní nabízejí pestré formy kreativní sebereflexe, které nám umožňují dotýkat se svých vlastních témat prostřednictvím tradičních i experimentálních literárních forem hravě a přitom s plným vědomím jejich individuálního významu. Na téma pohovoří Mgr. Jiří Studený, Ph.D. z katedry literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Pořádají studenti Univerzity Pardubice. Vstup volný.