Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

17. 12. 2017

18:00

od 70,- Kč

HEJ, MISTŘE ANEB VZHŮRU BRATŘI K BETLÉMU

Divadelní zpracování České mše vánoční FS Baldrián.

Kulturní dům Hronovická

Unikátní divadelní zpracování České mše vánoční Jakuba Jana Ryby pro děti i dospělé, v podání současných i bývalých členů souboru Baldrián a hostů. Kulturní dům Hronovická ožije v podobě obchůzkové hry se zpěvy, která na jeviště přivádí postavy andělů, pastýřů, chasníky i děvečky, rychtáře i pana faráře v podobě, ve které se nejen důstojně oslavuje narození spasitele, ale také vesele tančí na návsi. Zaujme nejen vyprávěný příběh, srozumitelný díky divadelní podobě i dětem, ale také společné zpívání vánočních koled v závěru pořadu. Více na www.baldrian.czVstupné 110 Kč dospělí / děti, studenti a senioři 70 Kč, malé děti sedící rodičům na klíně vstupné neplatí. Předprodej vstupenek v Informačním centru u Zelené brány v Pardubicích.