Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

25. 11. 2017

20:00

80,- Kč   ticketportal

LAJKA

loutkové sci-fi Aurela Klimta

Divadlo 29

Animované loutkové sci-fi režiséra Aurela Klimta o slavné psí kosmonautce určené dětem, mládeži, dospělým a vůbec všem se slabostí pro fantaskní příběhy.

Je fascinující jakým zpu°sobem se cˇloveˇk povýšil nade všechny živé tvory na Zemi, jak rozhoduje o jejich bytí cˇi nebytí a jak bohorovneˇ s nimi zachází obzvlášteˇ ve jménu veˇdy. Prˇíbeˇh Lajky se opírá o spoustu reálií a zažitých smyšlenek. Mnoho lidí zná Lajku, ale málo kdo ví, že slavná Lajka byla ve chvíli startu odsouzena k poslední hodineˇ svého života. Aurel Klimt se rozhodl ve svém filmu vše smíchat do bláznivě fantaskního prˇíbeˇhu plného vtipných až absurdních situací.

Hlavním tématem celovecˇerního animovaného snímku je vztah cˇloveˇka ke zvírˇatu°m, prˇírodeˇ a celému vesmíru. Práce na něm začaly už před deseti lety; námět vycházel z divadelní hry Lajka, Čchin a Gagarin, kterou režisér Aurel Klimt dříve nastudoval s herci Divadla v Dlouhé a která se úspěšně hrála v pražském divadle Minor i na mnoha festivalech. Na filmu s Aurelem Klimtem mimo mnoha jiných osobností spolupracovali např. Marek Doubrava z kapely Hm… nebo výtvarník Martin Velíšek.

režie: Aurel Klimt, 87 min., 2017

Vstupné: 80 Kč, děti, žáci, studenti 40 Kč

www.lajka.eu