Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

1. 1. 2018
31. 12. 2018

zdarma

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE ZANIKLO

Od 1. 1. 2018 KCP neexistuje

není určeno

 

JAKÁ BUDE BUDOUCNOST KULTURNÍHO CENTRA PARDUBICE?

Kulturní centrum Pardubice nahradí od 1. 1. 2018 dvě nové a menší příspěvkové organizace – Turistické informační centrum Pardubice a Centrum pro Otevřenou kulturu.
Turistické informační centrum Pardubice se bude skládat z Turistického informačního centra, střediska Europe Direct, Zelené brány a výstavního prostoru Mázhaus. Organizace se bude zabývat především informační činností v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě a okolí.
Centrum pro Otevřenou kulturu bude tvořit Divadlo 29 a Galerie města Pardubic. Organizace bude zaměřena především na profesionální kulturu, kreativitu a umění ve městě.
Volnočasové centrum Dubina bude hostit zájmové kroužky, volnočasové aktivity a příležitostné akce jako dosud. Kroužky a kurzy při Kulturním domě Dubina budou pokračovat od 3. 1. do 15. 6. 2018 pod hlavičkou Domu dětí a mládeže (DDM) Beta, ale ve stejném režimu, tedy v tentýž den, hodinu a za stejnou úplatu. Od ledna 2018 se bude do kroužků a výuk přihlašovat elektronicky. Informace a pomoc Vám poskytnou pedagogové, kteří budou na Dubině pracovat od 2. 1. 2018. Provozní doba bude v pracovních dnech od 8 do 21:30 hodin a dále podle potřeby. Kromě sobotního divadelního Pohádkového světa budou činnosti DDM Beta na Dubině ještě více rozvíjeny a rozšiřovány.
Správu a veškeré aktivity Kulturního domu Hronovická od 1. 1. 2018 přebírá Dům dětí a mládeže (DDM) Alfa Pardubice – Polabiny III., Družby 344. Kulturní dům bude sloužit jako odloučené pracoviště Hronovická se zaměřením na kulturu a volnočasové aktivity. Celá dosavadní činnost, jako jsou plesy, koncerty, odpolední čaje či pronájmy, zde bude v plné míře zachována.
Zavedením nového efektivnějšího modelu řízení bude zajištěno pokračování stávajících služeb pro občany i návštěvníky města v oblasti kultury, vzdělávání a cestovního ruchu. 


Kulturní centrum Pardubice děkuje všem, kteří využívali v předchozích letech služeb této organizace, za přízeň.


V Pardubicích dne 7. 11. 2017

Mgr. Andrea Pavlíková
pověřena řízením