Důležité informace

Kulturní centrum Pardubice ke konci roku ZANIKÁ!
více informací

Kontakty

Kulturní centrum Pardubice
nám. Republiky 1, Pardubice
466 265 461 / 776 786 909
info@kcpardubice.cz

Veletrh sociálních služeb

Ve středu 13. října 2015 zveme všechny na 4. ročník Veletrhu sociálních služeb. V prostorách Kulturního domu Hronovická se od 10.00 do 17.00 hodin osobně představí organizace poskytující sociální služby v Pardubicích. Představovat se budou nejen poskytovatelé sociálních služeb, ale i ti, kteří nabízí služby obdobného charakteru.

Nelze se divit lidem, že se nevyznají v současné spleti nových sociálních služeb a jejich poskytovatelů, zákonů, vyhlášek a nařízení či úřadů. Často potřebují informace nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší a přátele. Je nad Vaše síly zjistit jak řešit složitou životní situaci, kterou sociální službu si vybrat, na koho se v době krize obrátit? Nebo byste rádi jakkoli pomohli sobě nebo svým blízkým? Veletrh sociálních služeb Vám nabízí odpovědi na Vaše otázky. 

Kromě prezentace jednotlivých organizací nabízí Veletrh prostor k individuálním konzultacím s odborníky, praktické ukázky činnosti včetně prodeje vlastních výrobků, konzultace s pracovníky úřadů včetně magistrátu, k dispozici budou samozřejmě informační prospekty, letáky, praktické ukázky kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Pro návštěvníky jsou připraveny rukodělné dílny, interaktivní ukázky, soutěže i občerstvení. Probíhat bude také doprovodný kulturní program jak v KD Hronovická, tak na pódiu umístěném na náměstíčku na Karlovině. Pro ty, kteří se ostýchají své dotazy položit osobně, bude k dispozici schránka důvěry. Vstup je po celý den zdarma.
 
Veletrh sociálních služeb pořádá odbor komunitních služeb Magistrátu města Pardubic ve spolupráci s Kulturním centrem Pardubice. Přijďte se poradit, informovat, pobavit, odpočinout si...

Přihláška

Pozvánka a podmínky